Czytelnia

Modlitwa przed ikoną Matki Bożej „Radość Wszystkich Strapionych”

O, Przenajświętsza Władczyni Bogurodzico, czcigodniejsza od cherubinów i nieporównanie chwalebniejsza od serafinów, wybrana przez Boga Dziewico, Radości wszystkich strapionych!


Ześlij pocieszenie także i nam, znajdującym się w strapieniach, poza Tobą bowiem nie mamy innej ucieczki i pomocy.

Ty jesteś jedyną Orędowniczką naszej radości, i jako Matka Boża i Matka miłosierdzia, stojąc u Tronu Przenajświętszej Trójcy, możesz nam pomóc, nikt bowiem uciekający się do Ciebie, Nie odchodzi zawstydzony.

Usłysz również i nas, teraz w dniu smutku padających przed Twoją ikoną i modlących się ze łzami. Oddal od nas uciskające nas strapienia i smutki w tym ziemskim życiu, a swoim wszechmocnym orędownictwem pozwól nam także stać się uczestnikami wiecznej, niekończącej się radości w Królestwie Twego Syna i naszego Boga, Któremu należy się wszelka chwała, cześć i pokłon wraz z Jego Odwiecznym Ojcem, i z Przenajświętszym i Dobrym i Życiodajnym Jego Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ