Strona główna


"O przyszłości dużo nie rozmyślaj,
a oddaj się Bożej Opatrzności.
Bóg wie, co dla nas jest pożyteczne,
i tak czyni, według Swojej woli".
(św. Józef z Optiny)
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ