Strona główna


"Naśladujmy życie aniołów
i myśli skierujmy ku wyskości..."
(z kanonu jutrzni w dzień św. arch. Michała))
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ