Strona główna


CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
Serdecznie pozdrawiamy z okazji najbardziej światłego ze świąt-
- Paschy Chrystusowej. Niech nasze serca w te dni napełnią się
wielka radością i weselem duchowym, siłą, męstwem, śmiałością i zdecydowaniem w dziele służby Bogu i bliźnim.
Życzymy Wam życia pełnego dobrych i błogosławionych dni,
zdrowia i zbawienia oraz we wszystkim Bożej pomocy.

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ