Strona główna"Człowiek może osiągnąć świętość wszędzie.
Człowiek może zostać świętym- jeśli sam tego zechce-
nawet w samym centrum gwarnego megapolis.
W każdej pracy- jaką ona by nie była- możecie zostać świętymi-
poprzez łagodność, cierpliwość i miłość."
św. Porfiriusz Kawsokaliwita

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ