Strona główna


"W gorliwości nie ustawajac, płomienni duchem,
Panu służcie"
                                                  Rzym. 12,11
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ