Strona główna


"Dzięki nawróceniu (pokajaniju)
ziemia stała się niebem,
gdyż zapełniła się świętymi-
- ziemskimi aniołami".

(św. Efrem Syryjczyk)

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ