Strona główna


"Przez święty początek postu zdobądźmy serdeczną skruchę,
z głębi duszy wołając: Władco Chryste,
przyjmij naszą modlitwę...".

(jutrznia pon. I tyg. Wielkiego Postu)

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ