Strona główna


"Lepsza jest mądrość nie tryskająca słowami,
lecz świadcząca czynami".
(św. Grzegorz Teolog)

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ