Strona główna



"Wznoszę oczy moje ku górom,
stąd nadejdzie moja pomoc.
Moja pomoc jest od Pana,
Który stworzył niebo i ziemię."
(Ps. 120, 1-2)

 

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ