Jeśli chcesz poprosić o modlitwę
Jeśli chcesz poprosić o modlitwę, a nie możesz dotrzeć na Świętą Górę osobiście, możesz wysłać „karteczkę” z imionami pocztą elektroniczną. Na zapiskach:

* Oddzielnie podajemy imiona żywych i zmarłych zaznaczając: „o zdrawii” (za zdrowie) lub: „o upokojenii” (o pokój duszy).

* Podajemy tylko imiona otrzymane przy Sakramencie Chrztu w ich pełnym brzmieniu, np.:

 „o zdrawii: Christofora,  Marii, Jekatieryny” („za zdrowie: Krzysztofa. Marii. Katarzyny”).

„o upokojenii: Sofii, Ioanna, Anny” ( „o pokój duszy: Zofii, Jana, Anny”)

* Nie podajemy imion zdrobniałych, nazwisk i stopnia pokrewieństwa.

* Nie wolno podawać imion osób, które popełniły samobójstwo (można modlić się za nich tylko w modlitwie osobistej).

e-mail:grabarka@pdt.pl
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ