Aktualności

dzwonnica-1e2f494626923bf58ce9a48068421213.jpg

Zmiany na dzwonnicy

Choć dzwony w cerkwi Przemienienia Pańskiego są te same, dzwonnica jest jakby nowa...


Od lipca inaczej brzmią dzwony zwołujące nas codziennie na nabożeństwa- to za przyczyną p. Bogdana Bierozkina, dyrektora szkoły dla dzwonników w Mińsku, który z błogosławieństwa ihumenii Hermiony latem udzielił siostrom lekcji dzwonienia według starych tradycji. Nasze dzwony zostały powiązane i ustawione w inny sposób. Siostry starają się dzwonić według otrzymanych rad i rytmu, którego uczyły sie od mistrza.
To jednak nie jedyna tegoroczna zmiana, nie tylko uszy słyszą "coś nowego". Inne rzeczy widzą również oczy... Kilka dni temu w dzwonnicy zakończyły się prace ikonograficzne, nad którymi trudziły się mniszka Iłaria i matuszka Emilia Ciełuszecka. Wśród dzwonów pojawiły się postaci świętych proroków (Salomona, Zachariasza, Jeremiasza, Izajasza, Dawida, Eliasza, Ezechiela, Micheasza, Daniela i Habbakuka), praojców (Adama i Noego), pramatek (Ewy i Sary) a także św. Paulina Nolandzkiego (z Nolandii)- patrona „dzwonników”. Nowy wygląd dzwonnicy przypomina o tym, że dzwonnica jest częścią cerkwi, a dzwonienie jest częścią nabożeństwa lub jak mówią święci ojcowie: „nabożeństwem przed nabożeństwem".


------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ