Aktualności

Zmarła ihumenia Ludmiła

W dniu 02.03.2016 r. zmarła ihumenia Ludmiła /Lidia Polakowska/.


Matuszka Ludmiła urodziła się 20 lutego 1927 w Osiniaku k/Wojnowa. Jej rodzice byli potomkami rosyjskich emigrantów – staroobrzędowców żyjących na Mazurach i należeli do parafii Zaśnięcia Matki Bożej. Przyszła mniszka uzyskała wykształcenie zawodowe i pracowała na poczcie; w 1944 została ewakuowana do Niemiec, gdzie pracowała jako tłumaczka i urzędniczka. Do Polski przyjechała w 1947 r, z tęsknoty za cerkwią i prawosławiem.

Pod wpływem ojca Aleksandra Awajewa w 1950 roku postanowiła wstąpić do monasteru. Nie uzyskała jednak ani zgody rodziny , ani błogosławieństwa spowiednika na zamieszkanie w tworzącej się wspólnocie żeńskiej na Św. Górze Grabarce, wówczas jedynym żeńskim klasztorze prawosławnym w Polsce. Zamieszkała natomiast w żeńskiej wspólnocie w Wojnowei żyjącej według reguły zakonnej (jednak bez statusu monasteru), którą zorganizował .o. Awajew. Rok po jego śmierci, w 1957 r. udała się na świętą Górę Grabarkę i została w tamtejszym monasterze nowicjuszką. W roku 1962 przyjęłą postrzyżyny w riasofor.

W trybie zaocznym ukończyła kurs prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

W latach 1975–1985 przebywała w Hajnówce i pracowała w miejscowej parafii Św. Trójcy.

Na Grabarkę powróciła w 1985 r. W 1986 roku, po śmierci ihumeni Barbary, została wybrana na nową przełożoną klasztoru na Grabarce. Jej postrzyżyny wg reguły małej schimy miały miejsce 09.11.1987r. Podczas postrzyżyn przyjęła imię Ludmiła, otrzymała także godność ihumenii.

W 1995 r. została przełożoną Żeńskiego Domu Zakonnego w Wojnowie, o którego odrodzenie usilnie zabiegała. W roku 1998 powróciła do macierzystego klasztoru Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce, w którym spędziła w stanie spoczynku ostatnich 18 lat życia.Pogrzeb ihumenii Ludmiły odbędzie się na Św. Górze Grabarce w dn. 04.03.2016 r.

Początek Liturgii o godz. 9.00.------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ