Aktualności

Święto Bożego Narodzenia

Oto plaan  nabożeństw Bożego Narodzenia na Świętej Górze Grabarce:


Czwartek, 6. stycznia 2022

7.00 - Godzinki Królewskie

- Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

Piątek, 7. stycznia 2022

00.00 - Całonocne czuwanie ku czci Bożego Narodzenia

 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma

14.00  - Wieczernia

Sobota, 8 stycznia 2022

10.00  - Liturgia Święta

 - „Choinka” dla dzieci

17.00 – Nabożeństwo wieczorne

Niedziela, 9.01.2022

10.00 – Liturgia Święta------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ