Aktualności

wsr zima małe-1-595e7081955d5387ea65defcc70528bb.jpg

Boże Narodzenie na Świętej Górze Grabarce

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas świąt Bożego Narodzenia. Oto plan nabożeństw:


Środa, 6. stycznia 2021

7.00 - Godzinki Królewskie

- Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

Czwartek, 7. stycznia 2021

00.00 - Całonocne czuwanie ku czci Bożego Narodzenia

- Liturgia Św. Jana Chryzostoma

14.00 - Wieczernia

Piątek, 8 stycznia 2021

9.00 - Liturgia Święta

- „Choinka” dla dzieci

17.00 – Nabożeństwo wieczorne

Sobota, 9.01.2021

9.00 – Liturgia Święta------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ