Aktualności

038-d613be38d5bd9a133f0f4235a39df882.jpg

Święto Patronek Monasteru

17 czerwca 2020 r. świętowaliśmy dzień Świętych Marty i Marii.


To dzień szczególny w naszej wspólnocie- święte Marta i Maria, siostry Łazarza, to patronki klasztoru na Świętej Górze Grabarce. Uroczyście wspominaliśmy ich pamięć w  naszej mniszej "rodzinie".

------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ