Dom Opieki
     Ośrodek na Grabarce jest jednym z kilku Prawosławnych Domów Opieki jakie funkcjonują na terenie województwa podlaskiego. Znajduje się on w murowanym dwukondygnacyjnym budynku po byłej szkole podstawowej we wsi Grabarka. Obiekt po likwidacji placówki szkolnej przez kilka lat był opuszczony.
     5 kwietnia 2000 r. sfinalizowane zostało przekazanie obiektu dawnej szkoły przez Urząd Gminy w Nurcu Stacji na potrzeby Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Warszawsko- Bielskiej.
     W czerwcu 2000 r. przystąpiono do kapitalnego remontu budynku wraz z przebudową i adaptacją na cele domu opieki pomieszczeń mieszkalnych. Prace remontowo- adaptacyjne przeprowadzono dzięki pomocy Jego Eminencji Metropolity Sawy, wsparciu finansowemu Diecezjalnego Ośrodka Miłosierdzia i Klasztoru śww. Marty i Marii na Grabarce, dofinansowaniu z Funduszu Kościelnego oraz ofiar wiernych. 
     „Każde dzieło rodzi się w bólach – rzekł podczas uroczystości otwarcia i wyświęcenia Domu Opieki Metropolita Sawa - I to dzieło, którym jest Dom Pomocy Społecznej, również rodziło się w bólach. Około pięć lat temu rozpoczęto starania, aby stworzyć tu miejsce dla ludzi potrzebujących pomocy. Dzięki życzliwości pani wójt gminy Nurzec Stacja otrzymaliśmy na ten cel obiekt. Został on adaptowany właśnie jako dom pomocy społecznej. Bo obowiązek okazywania pomocy drugiemu człowiekowi wynika z nauki ewangelii. Stąd musimy okazywać pomoc tym, którzy jej potrzebują. Dziękuję Bogu, że mimo początkowych trudności, mamy dzisiaj obiekt, który będzie spełniał ważną funkcję”.
     Obecnie Dom jest w stanie przyjąć 20 pensjonariuszy (zarówno kobiety i mężczyzn) w warunkach spełniających wszystkie wymogi dotyczące Domów Opieki.

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach
81 8092 0001 0006 2398 2000 0010
Adres Ośrodka:
Prawosławny Dom Opieki "Eleos"
Diecezji Warszawsko- Bielskiej w Grabarce
Grabarka 16
17-330 Nurzec Stacja
tel.: (0 85) 749 35 58
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ